ŚCIANY MALARSKIE

Ściany Malarskie SM

Służą do wykonywania prac malarskich, szczególnie elementów powtarzalnych. Stosowane są głównie w zakładach produkcyjnych. Mogą mieć różne wymiary czynnej powierzchni filtracyjnej. Ich wielkość dostosowywana jest do wielkości malowanych elementów. Cechą szczególną ich działania jest to, że lakiernik musi zawsze lakierować w kierunku zgodnym z kierunkiem zasysania powietrza, w związku z czym zachodzi konieczność obracania malowanego elementu. Nasze urządzenia w momencie dostawy do Klienta są kompletne i zawierają wentylatory z napędami.

Konstrukcja wykonana jest z profili wypełnionych blachami stalowymi, ocynkowanymi.
Zainstalowany układ wentylacyjny zapewnia uzyskanie prędkości zasysania powietrza, mierzonej przy filtrach, na poziomie 0,5 m/sek. Zainstalowany wentylator wykonany jest w wersji Lex (Low explosiv).

Działanie SM polega na zasysaniu odkurzu lakierniczego powstającego podczas prowadzenia prac aplikacyjnych lub zanieczyszczeń powstałych przy przygotowaniu powierzchni do lakierowania, wyłapaniu cząstek stałych i odprowadzeniu zanieczyszczonego substancjami lotnymi powietrza poza pomieszczenie w którym zainstalowana jest SM.

Możliwe rozwiązania dodatkowe:

  • Instalacja układu recyrkulacyjnego – umożliwia wprowadzenie powietrza w obieg zamknięty w sytuacji gdy nie sprowadzone prace lakiernicze.
  • Instalacja filtrów węglowych – jeśli konieczne jest szczególne oczyszczenie powietrza emitowanego.
  • Instalacja układu wentylacyjnego dwubiegowego – rozwiązanie polecane wszędzie tam, gdzie udział prac lakierniczych jest niewielki.